โครงสร้างของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ในตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่ใช่บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ที่ทำธุรกิจสายการบินในไทย แต่ AAV เป็นบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้น 55% ในบริษัท ทยแอร์เอเชีย จำกัด ทั้งนี้ AAV ได้แจ้งว่าวิกฤติโรคระบาดในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ AAV ส่งผลสภาพคล่องอย่างรุนแรง จึงทำให้บริษัทจำเป็นจึงต้องปรับโครงสร้างธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ แต่ในรอบนี้สถานการณ์ต่างๆที่ยืดเยื้อทาง AAV ต้องทำอะไรซักอย่างเพื่อความอยู่รอดของบริษัท สิ่งที่ทาง AAV ออกมาแก้ปัญหาสภาพคล่องรอบนี้มีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าสนใจ อย่างแรกก็คือ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3,150 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ให้กับนักลงทุนรายใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเดิม

โดยหุ้นกู้แปลงสภาพนี้จะมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเงินกู้เข้ามา และจะสามารถเปลี่ยนหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นหุ้นสามัญทั่วไปได้ก็ต่อเมื่อ AAV นั้นสามารถนำบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ ซึ่งผู้ให้กู้ก็จะสามารถแปลงหุ้นกู้ของตัวเองในฐานะเจ้าหนี้ แปลงสิทธิ์ไปเป็นหนึ่งในเจ้าของหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ในราคา 20.39 บาท ต่อหุ้น แต่หากการแปลงสภาพนั้นไม่เกิดขึ้นคือ ไม่สามารถนำ ไทยแอร์เอเชีย เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ได้ นักลงทุนกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินคืนไถ่ถอนเป็นเงินต้นบวกกับได้รับดอกเบี้ย 3% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่นำเงินเข้ามาใส่ในบริษัท

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรพย์ได้ในวิธีไหนได้บ้าง ที่ทาง AAV แจ้งไว้ว่าขั้นตอนแรก ต้องนำ AAV ลบออกจากตลาดหลักทรัพย์ก่อน แล้วแจ้งเลิกกิจการ AAV แล้วจะให้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหม่เข้ามาทำการ IPO จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน ผู้ถือหุ้นเก่าทาง AAV จะจัดสรรเอาหุ้นบริษัทใหม่ไทยแอร์เอเชีย ที่จะเข้ามาระดุมทุนมาแลกกับหุ้น AAV เดิม จะสามารถแลกหุ้นไทยแอร์เอเชีย ได้ 0.098785 หุ้น การจัดสรรหุ้นครั้งนี้เสมือนเป็นว่าคืนเงินลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นใน AAV เดิม แต่ว่าเป็นการคืนในรูปแบบของหุ้นในบริษัทใหม่ แล้วก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนการชำระบัญชีเพื่อที่จะเลิกกิจการ AAV ด้วย

ซึ่งถ้าหากว่าบริษัทใหม่ ไทยแอร์เอเชีย สามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าราคา PAR จากเดิมที่หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาทแทน โดยบริษัทนั้นมีการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปไม่เกิน 135,200 ล้านหุ้นโดยประมาณ ที่ราคาหุ้นออกใหม่ 20.39 บาทเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใส่เงินลงไปแล้วได้รับกลับมาเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพในตอนนี้หรือจะรอใส่เงินในตอนที่เข้า IPO ก็จะมีมูลค่าเท่ากัน แต่อย่างไรก็ตามการขั้นตอนการเลิกกิจการและการชำระบัญชีของ AAV ยังต้องรอการอนุมัติจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นก่อน โดยกระบวนการ IPO คาดการณ์กันว่าน่าจะใช้เวลา 7 เดือนถึงจะแล้วเสร็จ